Here I go again

Foto med broderi, refreng fra Whitesnakes. Denne sangen betydde mye for meg som 15-16 åring.

Photo with embroidery,refrain from Whitesnakes.