Portretter

Da jeg startet med å portrettere mennesker jeg selv har hatt paranormale hendelser med , fikk portrett en helt ny betydning for meg som uttrykk, etter hvert som jeg har jobbet, ble begrep som polaritet, ytringsfrihet og feminisme helt naturlige tema. så noen hav disse personlighetene har jeg hatt paranormale opplevelser med og andre ikke.

When I started portraying people I had paranormal events with, portraits became a whole new meaning to me as an expression, as I worked, the term "polarity, freedom of speech and feminism became a natural theme." so some of these persons have I had paranormal experiences with and some not.