Puzzle

Puzzle et interaktivt prosjekt:Tekst lagt inn på QR koden,med forskjellige # alt etter som hvor det var utstilt.Jeg velger å informere om prosjektet via en QR kode for å være i kontakt med publikum, og "veilede" de. Samtidig har jeg et ønske om å se publikums reaksjoner og deltakelse med nye medier og formidlingsformer. På et av stedene kom en liten gutt gående bak min rygg, han var i snakk med sin mor, og han sa "De bitene...de var jo på en måte et puzzlespill...ikke sant ?" 

På et av utstillingstedene tok en gruppe av betrakterne puzzlebitene ut av utstillingslokalet og la de i gaten. Syklisten ble en smule overassket, men syklet over bitene med et smil...