Under the sea

Under the sea

Her har jeg brukt internett google og hentet frem organismer fra havet, nærmere bestemt encellede parasitter, for å kunne få en full utnytting av silketrykk metoden, samtidig som jeg har blandet inn mine egne organismer med pensel.

" Radiolarier er protozoer , mikroskopiske encellede dyr som beiter på dyreplankton og anlegg . Deres rolle er avgjørende i dannelsen av marine sedimenter : sine skjeletter , faktisk , deponeres på havbunnen , gir opphav til omfattende sedimenter ( surt slam ) som gjennom århundrene skape virkelige steinformasjoner ." (kilde:24 juni 2005 Anita Rubini)

Teknikk: Akryl, Silketrykk, airbrush og pensel