Selfies

Selfies tidligere også kalt selvportrett, har i dag blitt et "samfunnsproblem". På grunn av tilgangen på enkle digitale verktøy og internett, har utseendet og kropp fått stort fokus. Spesielt ungdommer sliter med selvbildet, men også eldre generasjoner føler et press om velykkethet i alle henseender. Jeg tror det er viktig å kunne bruke humor inn i denne tematikken, nettopp for å bryte dette med ønsket om å være perfekt.

Med bakgrunn i dette jobber jeg i forskjellige teknikker slik som maleri, silketrykk og foto med fotoredigeringsverktøy på min android. Jeg liker å kalle det "MobilArt" Det er et bevisst valg for å finne ut hva man kan få til av utrykk med minst mulig dyre redigeringsprogrammer, samt å bruke det som er lett tilgjengelig.

Selfies, also known as self-portraits, have become a problem in today's society. Because of the easy access to digital editing tools and the internet, body image and looks have become a big focal point. Especially teens got issues with their self-image. In addition to this the elder generations are also feeling the pressure of being successful in all aspect of life. Personally, I feel that humour could be used to break the stigma about perfection.

With this in the back of my mind I work with different techniques, on my phone, such as painting, serigraphy and photo editing programs. I like to call this "MobilArt" which is a mindful choice with the message being how one can express oneself with the least expensive editing programs and what is the most accessible.

I utstillingen "Egenart" på Galleri Hans januar 2015, hadde jeg omvisning for flere skoleklasser fra Ørland ungdomskole, hvor jeg fokuserte på min egen identitet, samt de jeg hadde portrettert. Til slutt stilte jeg spørsmål om ungdomskoleelevenes egen identitet, hvem er de og hva vil de med sitt liv.

In the exhibition "Egenart" at Gallery Hans in January 2015, I had pupils visiting from Ørland High School. The exhibition was based on my identity and famous individuals who I portrayed at the same time. Finally, at the end of the visit I asked the pupils about their identities, who they were and what their future holds. 

I et vikariat på Ørland Kulturskole jobbet jeg med elevene på de forskjellige gruppene med min android og et par redigeringsapper.Elevene måtte ta en Selfie av seg selv,for så å redigere seg til ikke å bli "fine", men til noe heller ukjennelig. Så skrev vi  ut selfiene på fotopapir.Ut i fra det jeg kunne observere ble dette oppfattet som en morsom men også utfordrende oppgave for elevene.Noen av resultatene ser dere nedenfor.

As a substitute at Ørland's School of Music and Performings Arts I let the students work with my android and use editing applications. The students took selfies and edited them to the extent of unrecognisable instead of making them "prettier". Then the selfies were printed on photo paper. From what I observed the task was both amusing and challenging. Some of these are shown as examples below.